Polityka prywatności


Informacje ogólne

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystania plików cookies na stronie internetowej www.remgroup.pl przez REAL ESTATE MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego nr 10, 56-400 Oleśnica.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych (ADO) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest REAL ESTATE MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 10, 56-400 Oleśnica wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374460, nr NIP 9111991814, nr REGON: 021427535, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować z ADO się poprzez rodo@remgroup.pl

Pliki cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne tzw. pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika korzystającego ze strony (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do wykorzystywania przez stronę internetowa. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są przez ADO na stronie internetowej tylko w celu:

  • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika (np. rozdzielczości ekranu, preferowana kolorystyka czy dostępne czcionki)
  • tworzenia anonimowych statystyk, przy pomocy których będzie możliwe ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej.

Ustawienia cookies zmienić można z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć [wyczyścić] pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym każdej przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.