Polityka prywatności


Administratorem danych osobowych (ADO) jest REAL ESTATE MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego nr 10, 56-400 Oleśnica.

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

W celach związanych z korzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z ADO poprzez e-mail: rodo@remgroup.pl