Nasza oferta obejmuje


  • Opracowanie indywidualnego planu utrzymania i rozwoju nieruchomości.
  • Profesjonalną reprezentację Wspólnoty.
  • Pełną obsługę prawną świadczoną przez prawników wyspecjalizowanych w sprawach nieruchomości
  • Fachową i czytelną obsługę finansów wspólnoty
  • Sprawną obsługę techniczną nieruchomości
  • Profesjonalne utrzymanie terenów zielonych
  • Najwyższą jakość usług porządkowych
  • Atrakcyjne ceny usług świadczonych na rzecz Wspólnoty
  • Czynny 24 godziny na dobę telefon alarmowy do zgłaszania nagłych zdarzeń i awarii